www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đại hội Hội Nông dân huyện Tiên Phước lần thức IX

Trong 02 ngày 14 – 15/6/2018, Hội Nông dân huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Út – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trầm Quế Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hường Văn Minh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn và 173 đại biểu đại diện cho trên 13.200 hội viên hội nông dân toàn huyện.

     Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã tập trung hướng hoạt động về cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của huyện, của Hội để chỉ đạo thực hiện. Quan tâm củng cố tổ chức Hội, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh cán bộ chủ chốt. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
                                          Quang cảnh Đại hội

Phong trào thi đua yêu nước được các cơ sở Hội triển khai tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, tạo sức lan tỏa. Đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện. Trong cả nhiệm kỳ, hội viên nông dân toàn huyện đã đóng góp 51.309 ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng một số công trình phúc lợi,… Các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề được triển khai tích cực. Giúp hội viên, nông dân có vốn vay đầu tư sản xuất, tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới sản xuất theo quy mô hàng hóa tập trung. Số hội viên viên nông dân có kinh tế khá, giàu tăng; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả,… Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã thành lập được 23 câu lạc bộ, 27 tổ hợp tác, 25 hợp tác xã bước đầu hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương,…

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác Hội. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua của Hội; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện; định hướng cho hội viên sử dụng hiệu quả nguồn vốn ký ủy thác với ngân hàng, nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương,…
 
Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương; phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy nội lực, thế mạnh địa phương đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo nghề và các hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu thực hiện mục tiêu: 100% Hội nông dân cơ sở tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; mỗi cơ sở hội xây dựng 01 đến 02 mô hình sản xuất có giá trị thu nhập 200 triệu đồng/ha/năm; 90-95% hội gia đình hội viên nông dân văn hóa so với tổng số hộ gia đình hội viên; 90% cơ sở Hội xếp loại vững mạnh, không có đơn vị yếu kém,…
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trầm Quế Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác của Hội Nông dân huyện trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân của huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, trọng tâm là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch của huyện về phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là Đề án về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái làng quê mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng. Chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường kiểm tra giám sát. Phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với nguyện vọng, điều kiện thực tiễn địa phương nhằm thu hút hội viên tham gia, hưởng ứng,…
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 25 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đình Tứ tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đã bầu 17 đại biểu (15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa VIII. 
                                                  Ngọc Triều - Ban TG HU Tiên Phước