www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Diện mạo quê hương Tiên Phước ngày càng khởi sắc

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của tỉnh, Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, Ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã cùng với cán bộ, nhân dân toàn huyện Tiên Phước đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện Tiên Phước đề ra. 

Kinh tế tăng trưởng khá, sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Văn hóa, xã hội, giáo dục, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm chuyển biến tốt. Tổ chức chu đáo các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, kỷ niệm 70 năm này Thương binh – Liệt sỹ, thực hiện tốt chế độ, chính sách người có công với nước.  Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên, diện mạo quê hương khởi sắc. Vị thế và những giá trị đặc trưng của huyện đã được tỉnh ghi nhận và khẳng định.  


  

Năm 2017, huyện đã xây dựng ban hành thực hiện một số đề án lớn bước đầu đạt kết quả, dấu ấn quan trọng cho phát triển Kinh tế - Xã hội huyện nhà. Đề án xây dựng huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2022, đến nay bình quân mỗi xã đạt 14/19 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2020 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2022 có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Tiên Phước được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 29-8-2017.

Một Đề án lớn về phát triển KT-XH vùng Tây Quảng Nam theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam. Mục tiêu Đề án xây dựng Tiên Phước thành vùng trọng điểm kinh tế vườn của tỉnh, trung tâm du lịch, xây dựng huyện Tiên Phước mang đặc trưng vùng trung du Quảng Nam. Mặc dù mới triển khai nhưng được người dân đón nhận tham gia tích cực, tạo ra phong trào cải tạo chỉnh trang vườn phát triển mạnh mẽ rộng khắp,  nhiều mô hình vườn nhà, vườn đồi, vườn rừng, trồng cây ăn quả, cây đặc sản… đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút đông khách tham quan. Làng cổ Lộc Yên được tỉnh khẳng định là một điểm đến ấn tượng hấp dẫn nhất trong năm 2017. Đề án phát triển HTX huyện Tiên Phước giai đoạn 2017-2020 đạt một số kết quả quan trọng, tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, thành lập mới 12 HTX, nhiều mô hình HTX gắn với mô hình khởi nghiệp trong thanh niên, tổ chức sản xuất quy mô tương đối lớn theo hướng ứng dụng kỹ thuật công nghệ nông nghiệp sạch, tạo tín hiệu tốt cho phát triển nông nghiệp toàn diện theo chuỗi, kết hợp chiều rộng và chiều sâu.

Đề án phát triển mỗi xã một sản phẩm huyện Tiên Phước giai đoạn 2017-2020 (chương trình OCOP). Trong đó huyện Tiên Phước tham gia một số dự án lớn trong chương trình OCOP tỉnh Quảng Nam như: dự án công viên dược liệu Quảng Nam tại xã Tiên Lộc, dự án trục văn hóa du lịch Tam Kỳ - Tiên Phước - Trà My, dự án phát triển kinh tế vườn du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng, dự án nâng cấp mở rộng chuỗi sản phẩm chủ lực cấp tỉnh Tiêu Tiên Phước, dự án hoàn thiện nâng cấp 40 sản phẩm của huyện Tiên Phước trong chương trình OCOP Quảng Nam

Lĩnh vực văn hóa xã hội, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục ở các bậc học, toàn huyện có 27 trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp, huy động lồng ghép nguồn lực, nguồn vốn từ các chương trình dự án thực hiện giảm nhanh hộ nghèo. Thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chú trọng về chất lượng, tính bền vững, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện Đề án phát triển thiết chế văn hóa thể thao và Đề án trùng tu tôn tạo các di tích, danh thắng.

Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đảng bộ, chính quyền và cán bộ, nhân dân huyện nhà tập trung tăng tốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới cũng như các chương trình, dự án trọng điểm, nhằm tạo chuyển biến căn bản và thay đổi diện mạo quê hương, thúc  đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển nhanh, bền vững. Trước yêu cầu mới, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực nhiều hơn, thay đổi phương pháp điều hành, năng động, sáng tạo, sát dân, sát cơ sở, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy dân chủ, huy động lồng ghép các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.

              Hường Văn Minh - Chủ Tịch UBND huyện Tiên Phước