www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thông báo và thư mời Họp Đồng Hương Tiên Phước tại TP. Hồ Chí Minh

Sau thời gian dài chuẩn bị, Ban Liên Lạc HĐH Tiên Phước sẽ tổ chức Họp đồng hương Tiên Phước tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận lần thứ nhất vào ngày 29/07/2012 . Ban tổ chức có gửi một số thư mời, nếu quí đồng hương nào không nhận được thư mời trực tiếp thì thông cảm xem thông báo này thay cho giấy mời và vui lòng chia sẻ thông tin cho các đồng hương khác để buổi họp chúng ta được đông đủ, ấm cúng và thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng được đón tiếp.