www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Châu, điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước

Tiên Châu là một xã nằm cách thị trấn Tiên Kỳ huyện Tiên Phước 3km về hướng Tây Bắc, dân số toàn xã có 5.069 khẩu, với 1.156 hộ.

Năm 2017, bằng nhiều chủ trương và giải pháp đồng bộ, xã Tiên Châu đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, phát huy tiềm năng và lợi thế sẵn có, kinh tế vườn được nhân dân đầu tư thâm canh, cải tạo vườn, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, dần dần trở thành hàng hóa như cây lòn bon, măng cụt, quế,… nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển mở rộng diện tích vườn, đến nay diện tích trồng cây bòn bon của xã trên 120ha, nhiều mô hình kinh tế vườn có hiệu quả như mô hình của ông Phạm Văn Tuyết, Nguyễn Đình Trứ thôn Hội An, mô hình Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Hoàng Thao thôn Thanh Khê, mô hình chăn nuôi gà thả vườn của ông Nguyễn Văn Thủy thôn Hội Lâm... tiếp tục thực hiện chủ trương khôi phục lại thương hiệu tiêu Tiên Phước, nhiều hộ mạnh dạn đăng ký trồng, đến nay toàn xã có hơn 20ha tiêu, trong đó có hộ ông Nguyễn Hữu Phước hơn 150 chói, hộ ông Nguyễn Hoàng Thao, Nguyễn Hữu Dũng thôn Thanh Khê hơn 120 chói, bà Huỳnh Thị Nha, Trà Thị Văn 500 chói...

Những mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng tổng thu nhập bình quân đầu người của xã Tiên Châu trên 31 triệu đồng/năm. Lồng ghép thực hiện các đề án phát triển kinh tế hộ gia đình, xã đã chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân tiếp tục giữ vững tổng đàn gia súc hiện có, tăng quy mô chăn nuôi, hạn chế thấp nhất dịch bệnh, hạn chế rủi ro đối với thị trường và chuyển hướng sang sản xuất hàng hóa, vì vậy, nhiều hộ chăn nuôi với số lượng lớn đã cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Chủ trương chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa không có hiệu quả sang trồng cây màu đang được triển khai thực hiện, nhất là ở những vùng đất có đủ điều kiện, không chủ động nước như Đồng Giữa thôn Hội An, đồng An Trường thôn Thanh Tân.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng, các loại hình sản xuất được đổi mới, trong xã đã thành lập được 01 hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ, Tổ hợp tác Mộc Thanh Bình mua sắm trang thiết bị, mở rộng sản xuất, nhiều mô hình mới xuất hiện, mang lại hiệu ứng tích cực trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới như: mô hình trồng rau sạch, mô hình chỉnh trang vườn nhà xanh – sạch – đẹp thôn Thanh Khê. 

Bộ mặt nông thôn xã Tiên Châu dần dần được thay đổi, các công trình xây dựng cơ bản phục vụ dân sinh được đầu tư, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, các thôn trên địa bàn xã có điện lưới quốc gia, Nghĩa trang nhân dân xã được xây dựng. Chương trình nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí. Công tác xây dựng đời sống văn hóa đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đến nay xã có 5/5 thôn đạt thôn văn hóa, trên 95% gia đình đạt gia đình văn hóa, đã phát động xây dựng được 8 tộc họ văn hóa, xã đạt chuẩn xã văn hóa – nông thôn mới.

Các hoạt động về văn hóa, thể dục thể thao cũng diễn ra thường xuyên, sôi nổi, thiết thực; thiết chế văn hóa được tăng cường: 5/5 thôn có nhà văn hóa, xã đã xây dựng sân thể thao ở các thôn, hiện có 7 sân bóng chuyền, 2 sân bóng đá, thành lập được 2 câu lạc bộ TDTT; việc cưới, việc tang có nhiều tiến bộ, thực hiện đúng theo quy ước thôn văn hóa, người thân của Nhân dân qua đời được chôn cất tập trung tại nghĩa trang nhân dân xã đảm bảo vệ sinh môi trường. Công tác xóa đói, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 4,7%. Chất lượng công tác dạy và học không ngừng được nâng lên, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế được quan tâm, đến nay tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt 90%. Công tác dân số - gia đình và trẻ em cũng được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt. 

 Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững ổn định, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Tội phạm hình sự, ma tuý giảm cả về đối tượng và số lượng; an ninh nông thôn được giữ vững, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao.

                  Quang cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã Tiên Châu

Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng hoàn thiện, hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được coi trọng, hằng năm Đảng bộ đều được công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 50% chi bộ đạt TSVM, không có chi bộ yếu kém. Đến nay, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 06 năm liền, UBND xã được tặng bằng khen và cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam.

Thành tích đó là kết quả phấn đấu của cả hệ thống chính trị, là nỗ lực, đoàn kết thống nhất của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân xã nhà. Từ những kết quả nêu trên, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, cấp ủy bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, chương trình, đề án của cấp trên, cụ thể hóa sát với tình hình địa phương để lãnh đạo, coi trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong cấp ủy, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất; nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực, đồng thời lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các giải pháp đột phá để tập trung chỉ đạo có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ trong năm.

Thứ ba, đổi mới nội dung chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, lấy hiệu quả công tác, năng lực thực tiễn và tinh thần trách nhiệm làm thước đo chủ yếu; chú trọng đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ, phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thứ tư, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, trước hết là các chi bộ trực thuộc phải vững mạnh. Trong đó, thường xuyên coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính giáo dục, tính chiến đấu, tính lãnh đạo.

          Kết quả đạt được của xã Tiên Châu trong những năm qua là kết quả của một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ và toàn thể nhân dân. Với những gì đã làm được, xã Tiên Châu sẽ có những bước đi vững chắc trong những năm tiếp theo, đó cũng là những thế mạnh để xã trở thành một điểm sáng về kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời đưa xã Tiên Châu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. 

 Phạm Thị Thông - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Châu